Contact Us

Contact Us

Contact Details

Zhejiang JK Technology Co., Ltd

Phone: +86 573 84062810   +86 573 84062820

Email: tlw @ hqmf.com

Address:No.22 Yinxiu Road, Luoxing Street,Jiashan,Zhejiang,China

Online Message